Reglement Carnavals optocht C.v. de Laetste Stuyver

 1. Dat DEELNEMER optreedt als vertegenwoordiger van de door hem of haar ingeschreven wagen voor de optocht van CV De Laetste Stuyver. DEELNEMER treedt tevens op als aanspreekpunt voor het bestuur van CV De Laetste Stuyver en is verantwoordelijk voor het overbrengen van de regels naar de andere mensen op de wagen.
 2. Dat DEELNEMER geheel op eigen risico deelneemt aan de optocht.
 3. De maximaal toegestane afmetingen van de carnavalswagens zijn: breedte: 3,00 meter lengte: 18,75 meter (inclusief trekkend voertuig) hoogte: 4,00 meter De toegestane maximum massa en asbelasting van een aanhanger niet overschreden mag worden. 
 4. Dat de wagen waarmee deelgenomen wordt aan de optocht minimaal voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) verzekerd is.
 5. Dat de bestuurder van de deelnemende wagen in het bezit is van een voor deze wagen geldend geldig Nederlands Rijbewijs en is minimaal 18 jaar of ouder.
 6. Dat DEELNEMER te allen tijde verantwoordelijk is voor eventuele door hem veroorzaakte schades aan eigendommen van derden, waaronder gemeente-eigendommen. Bij eventuele schade veroorzaakt door DEELNEMER, is DEELNEMER verantwoordelijk voor eventuele hieruit voortvloeiende kosten.
 7. Dat DEELNEMER te allen tijde verantwoordelijk is voor eventueel door hem veroorzaakt lichamelijk letsel bij zichzelf of bij derden. Bij eventueel letsel veroorzaakt door DEELNEMER, is DEELNEMER verantwoordelijk voor eventuele hieruit voortvloeiende kosten.
 8. Dat DEELNEMER aanwijzingen van het bestuur en/of Raadsleden van CV De Laetste Stuyver te allen tijde opvolgt en ermee akkoord is dat indien het bestuur van CV De Laetste Stuyver van mening is dat DEELNEMER zich tijdens de optocht misdraagt, bijvoorbeeld door het aanrichten van vernielingen, onveilig rijgedrag, geluidsoverlast of het afsteken van vuurwerk, het bestuur te allen tijde gemachtigd is om deze DEELNEMER uit de optocht te zetten. DEELNEMER valt in dat geval buiten de prijzen.
 9. Gebruik van GLASWERK op of rond de wagens is verboden.
 10. Het is niet toegestaan alcohol te schenken of te nuttigen op de openbare weg, ook niet door de deelnemers aan de optocht
 11. De bestuurder van het trekkende voertuig moet vrij zicht naar achteren hebben, zodat hij de dissel kan zien
 12. Ieder trekkend voertuig moet begeleid worden door 2 begeleiders. Bij een carnavalswagen langer dan 12 meter (inclusief trekkend voertuig) moeten er nog tenminste 2 begeleiders naast en twee begeleiders achter deze wagen lopen. De begeleiders moeten 18 jaar of ouder zijn.
 13. Op- en afstappen van de carnavalswagens is alleen bij stilstand toegestaan
 14. Kinderen jonger dan 16 jaar mogen uitsluitend onder begeleiding van een persoon ouder dan 18 jaar op een carnavalswagen aanwezig zijn
 15. Personen (niet zijnde de bestuurder) die zich op de carnavalswagen bevinden moeten achter een stevige omheining staan of op een deugdelijke wijze gezekerd zijn. De omheining moet minimaal 1.20 m hoog zijn. Als er kinderen op de carnavalswagen staan moet er ook een omheining zijn op 50 cm hoogte. De omheining moet nagelvast aan de carnavalswagen zijn bevestigd
 16. Een trekker dient ter beveiliging met de oplegger/wagen extra verbonden te zijn met breekkettingen
 17. Op elke wagen dient minimaal 1 sleepoog gemonteerd te zijn aan de voor- of achterzijde. Dit sleepoog moet altijd bereikbaar zijn om bij calamiteiten de wagen te kunnen wegslepen
 18. Iedere deelnemende wagen moet voorzien zijn van een brandblusser met een minimale inhoud van 6kg/liter
 19. Het gebruik van gasflessen is niet meer toegestaan op de wagen.
 20. Er mag maximaal 10 liter brandbare vloeistof als voorraad worden meegevoerd. Deze dient geborgen te zijn in deugdelijke, speciaal daarvoor bestemde houders
 21. Het gebruik van open vuur tijdens de optocht is niet toegestaan.
 22. Het afsteken van vuurwerk is niet toegestaan.
 23. Er mogen geen hoogwerkers of shovels meerijden in de optocht.
 24. Er mogen geen mensen of dieren in een laadbak worden vervoerd.
 25. Dat DEELNEMER ervoor zorgt dat er ten alle tijden word aangesloten bij de wagen met het startnummer vooruitlopend op het zijne. Indien dit niet het geval zal de organisatie genoodzaakt zijn dit mee te nemen in de einduitslag doormiddel van het aftrekken van punten.
 26. Dit geld ook al bij het opstellen van de wagens voor de optocht. Dus het is niet meer toegestaan om wagens op of langs de stoep te parkeren nabij de opstel plaats. Dit geld vanaf de wegversmalling nabij de ingang van de tuurdijk tot aan de residentie. Indien dit niet het geval zal de organisatie genoodzaakt zijn dit mee te nemen in de einduitslag doormiddel van het aftrekken van punten.
 27. Dat DEELNEMER ermee akkoord is dat de start en de finish van de optocht liggen bij de Residentie Huize Den Eng en DEELNEMER de volledige route, zoals beschreven in het programmaboek, af moet leggen. Indien deelnemer niet de volledige route aflegt, (bijvoorbeeld door het afsnijden van de route of het vroegtijdig verlaten van de optocht), valt DEELNEMER buiten de prijzen.

Route: 

Start: Voor Residentie Huize Den Eng. Op de Beusichemseweg gaan we bij nummer 134a linksaf het tractorpad op. Vervolgens linksaf Tuurdijk, rechtsaf Beusichemseweg, linksaf Tiendweg, linksaf Wickenburghseweg. Bij het oude Goy houden we een pauze, zodat de lopers aan kunnen sluiten. Vanaf hier gaan we stapvoets richting Residentie.

Om verkeersproblemen na afloop van de optocht te voorkomen, vragen wij iedereen om op de Beusichemseweg niet te draaien, maar direct de weg te vervolgen richting Goyerbrug. Vervolgens kun je bij nummer 134a wederom het tractorpad op om via de Tuurdijk de wagens weg te brengen.

Mochten er zich tijdens of rondom de optocht dingen voorvallen die niet of niet juist vermeld staan in het reglement hier boven dan kan het bestuur van C.V. De Laetste Stuyver ten alle tijden anders beslissen en zal deze beslissing bindend zijn.

 

 

 

 

 

 

 

Deze site is mogelijk gemaakt door RVDBICT